Ajurvéda a joga ako sestry

Staré príslovie hovorí: „Jogín, ktorý nepozná ajurvédu, je polovičný jogín a ajurvédsky lekár, ktorý nepozná jogu, je polovičný lekár.“ Ajurvéda a joga idú ruka v ruke. Sú ako dve nerozlučné sestry. Jedna bez druhej nie sú úplné.

Joga a ajurvéda u dve navzájom sa prelínajúce sesterské náuky vychádzajúce z védskeho poznania. Védy sú najstaršie zachované literárne pamiatky sveta nábožensko-rituálneho a filozofického charakteru. Autorstvo véd sa pripisuje tzv rišiom, teda akýmsi starodávnym mudrcom, ktorí v stavoch hlbokej meditácie dosiahli takej úrovne vedomia, že počuli božský hlas, ktorý im predal poznanie o fungovaní vesmíru, sveta či ľudského tela.

Ciele jogy i ajurvédy sú rovnaké:

  • Dharma = služba, povolanie, kariéra, životné poslanie. Dôvod, prečo som na tomto svete. Len ak konám v súlade so svojou osobnou dharmou, môžem blahodárne pôsobiť na iných.
  • Káma = príjemné zmyslové vnemy, radosť, šťastie, rozkoš. Áno, šťastím naplnený život je tiež naším cieľom.
  • Artha = schopnosť zabezpečiť si živobytie. Každý zdravý človek má prirodzenú túžbu byť užitočný a schopný postarať sa o seba. Iba ľudia nevyspelí a karmicky zaťažení v spoločnosti parazitujú.
  • Mókša = cesta hlbšieho sebapoznania smerujúca k stavu osvietenia a vymanenia sa z kolobehu znovuzrodenia.

Aby sme mohli tieto ciele dosiahnuť, musíme mať zdravé telo, čistú myseľ, energiu a vedomie. Preto je  výhodné spájať jogu s ajurvédou. Joga nám pomáha skrze cvičenie ásan, dychové cvičenia, meditáciu.

Ajurvéda nám poskytuje cenné rady  a odporúčania, ako sa správne stravovať, ako svoje telo čistiť, poskytuje hlboké poznatky o bylinách, liečebných postupoch a celkovom spôsobe života.

Chcem si spraviť konštitučný test ZDARMA

Ajurvéda v spojení s jogou nám pomáhajú k dlhovekosti, omladeniu a sebarealizácii. Svojimi praktickými radami ohľadom stravovania, životného štýlu môže byť veľmi ľahko aplikovaná do nášho každodenného života.

Len joga nestačí

Pravidelné praktikovanie telesných ásán je telu prospešné a priamo dokáže pomôcť pri problémoch pohybového aparátu, nepriamo cvičením ovplyvňujeme i ďalšie vnútorné orgány. Avšak bez vhodnej stravy je liečebný potenciál jogy obmedzený, pretože telesná aktivita bude odrážať výživu, ktorú telo dostáva. Ásána funguje najlepšie v kontexte ajurvédskych odporúčaní týkajúcich sa stravovania a životného štýlu.

Dnes pod „jogou“ rozumieme predovšetkým telesné cvičenie, praktikovanie istých jogových pozícií, ásán. To je len akási „vonkajšia forma“ jogy. Fyzická dokonalosť pri praktikovaní jogových pozícií nie je cieľom.

Kľúčom k dosiahnutiu ohybnosti navyše nie je nadmerná fyzická aktivita, ale distribúcia prány v tele a správne dýchanie. To je druhá, „vnútorná forma“ jogy a je dôležitejšia než len fyzické cvičenie a dokonalé pozície dokonalých tiel. Preto v praktikovaní jogy nie sú prekážkou ani nadbytočné kilá.

Význam ajurvédy v jogovej praxi

Dychové cvičenia v joge, alebo tzv. pránájáma, priamo ovplyvňuje dóše, regulačné systémy, Váta, Pitta a Kapha. Tu má ajurvéda veľmi dôležitú úlohu. Až keď poznáme jej princípy, vieme, ako fungujú dóše v našom organizme, tušíme, k akému konštitučnému typu inklinujeme, až vtedy vieme jogu využiť plnohodnotnejšie.

Ale i naopak – ak sme už dávnejšie prepadli  čaru jogy, milujeme fyzické cvičenie ásán i skrytejšie techniky, ako pránájáma či meditácia, je prirodzené, že sa začneme viac zaujímať o to, ako žiť zdravší život. Prejaví sa prirodzená túžba mať zdravé telo, jesť vhodné potraviny, ľahkú a vyváženú stravu. A to je moment, kedy sa mnohí jogoví nadšenci začnú zaujímať o ajurvédu.

Lebo len za predpokladu, že je naše telo zdravé a plné energie, môžeme sa venovať jogovým praktikám, ktoré nám prinesú fyzickú pohodu a vnútornú naplnenosť.

 
 
Autorka projektu Ajurvéda Online - Ajurvéda pre moderné ženy. Poskytujem ženám návody, ako žiť podľa poznania ajurvédy, jogy a aromaterapie zdravý, šťastný a plnohodnotný život.